Artikel 1

Disclaimer van vegan-shop.nl

De diensten op de website worden niet aangeboden aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Deze website, vegan-shop.nl is een website van Fair Promotions, Oosthavendijk 21, 4493 BK te Kamperland.

Artikel 2

Klachten over de diensten en producten op deze website kunnen schriftelijk worden gemeld bij Vegan Shop.nl, Oosthavendijk 21, 4493 BK, Kamperland.
Vegan-shop.nl, is een initiatief en handelsnaam van Fair Promotions, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24430085
Klachten worden, indien mogelijk, afgehandeld binnen 30 dagen.

Artikel 3

De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen onjuistheden, onvolkomenheden of tikfouten bevatten. Wij zijn niet aansprakelijk voor degelijke fouten of onvolkomenheden.

Wij kunnen nooit garanderen dat de gegevens op de website foutloos, up tot date zijn en correct zijn.
Wij streven er naar om de website en de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden maar kunnen deze toegankelijkheid niet garanderen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor virussen of spam die gebruiker heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website.

Het gebruik van de website geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker.

Wij kunnen niet garanderen dat de website 24 uur per dag online is

Wij zijn nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade.

Artikel 4

Op de website vegan-shop.nl wordt informatie verstrekt over veganisme in ruime zin, veganistische producten en veganistische recepten. Veganisme is een levenswijze waarbij mensen binnen de praktische mogelijkheden en onmogelijkheden leven zonder gebruik van dierlijke producten.
De producten zie wij op deze website aanbieden zijn voor zover wij weten 100 % veganistisch, dus zonder dierlijke ingrediënten. Wij zijn voor de informatie of een product veganistisch is of niet echter volledig afhankelijk van de producenten en informatie leveranciers. Hierbij kunnen we helaas niet uitsluiten dat de informatie die wij van de leveranciers en producten aangeleverd krijgen niet altijd 100 % juist is. Wij streven wel naar 100 % juiste informatie over de ingrediënten en samenstelling van een product. We doen dan ook ons uiterste beste om alleen 100 % veganistische producten op onze website te plaatsen. Als een producent of leverancier een product als 100 % veganistisch presenteert en wij komen er achter dat dit niet zo blijkt te zijn, zullen wij een dergelijk product direct van onze website verwijderen.
Wij zijn echter nooit aansprakelijk te stellen voor onjuiste informatie ten aanzien van de samenstelling en ingrediënten van een product. De informatie op onze website die bij de producten staat, is afkomstig van externe bronnen zoals fabrikanten en leveranciers. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat er alleen een veganistisch aanbod producten op de website staat. Dit geldt ook voor het overzicht veganistische recepten.
Ook in geval van overmacht zijn wij niet gehouden tot vergoeding van de geleden schade.
Onze website vegan-shop.nl is een zogenaamde Affiliate website. Dat betekent dat de producten op onze website de producten zijn van leveranciers en de informatie die bij de producten hoort, ook aangeleverd wordt door die leveranciers. Nadat je als klant een bestelling via tussenkomst van deze webite vegan-shop.nl heb gedaan, komt het bestelformulier binnen bij de leverancier of leveranciers van de bestelde producten en die handelen de bestellingen af. De betaling van de bestelling gaat ook rechtstreeks naar de leverancier. Dit impliceert dat de leverancier verantwoordelijk is voor tijdige, correcte en volledige levering van de bestelde producten en niet de vegan-shop.nl
Klachten over de geleverde of niet geleverde producten moeten dan ook ten allen tijde aan de betreffende leverancier(s) worden gericht en niet aan vegan-shop.nl

Artikel 5

De teksten, foto’s, logo’s, handels- en domeinnamen op de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Vegan Shop.nl, een handelsnaam en onderneming van Fair Promotions. Het is strikt verboden om zonder schriftelijke voorafgaande toestemming deze informatie te gebruiken, reproduceren, aan te passen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Artikel 6

Wij zorgen ervoor dat de verzameling van uw persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de diensten van Fair Promotions en de aan deze gelieerde ondernemingen.

Artikel 7

Deze website is een initiatief van Fair Promotions, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24430085.

Artikel 8

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing